Còpies de seguretat remotes

El Servei de Còpies de Seguretat Remotes és una solució garantida contractualment, per a externalitzar i conservar una còpia de seguretat de les seves dades en un lloc diferent del que es troben els seus Equips informàtics.

El funcionament del servei de Còpies de Seguretat Remotes és molt senzill, alhora que segur. Un cop contractat el Servei, es proporciona un Software de Backup per a fer lescòpies de seguretat. mitjançant aquest Software es configuren les dades que es desitgin emmagatzemar i conservar, la periodicitat de la còpia i l’encriptat. D’aquesta manera es compleix amb totes les disposicions legals de la protecció de dades de caràcter personal.

La configuració del servei és totalment personalitzable: pot escollir el tipus de xifrat, si desitja còpies completes o d’incrementals (es fa una primera còpia completa i en les posteriors només es copien els canvis) i, fins i tot, habilitar opcions de lectura avançada per a dades que sempre estiguin en ús.

Un cop configurades les feines de suport, les dades s’envien per Internet mitjançant una connexió segura SFTP o SCP i s’emmagatzemen als Servidors de backup.

Arribat el cas que les seves dades es perdin o pateixin algun dany, el client podrà recórrer a la recuperació de les còpies de seguretat emmagatzemades als nostres servidors de backup per a recuperar les dades i tornar a la situació anterior a la contingència.

El client només haurà d’accedir al servidor de backup a través d’una connexió autentificada FTP o Web i descarregar la versió desitjada de les dades encriptades per a, posteriorment, desencriptar-les localment amb la clau o certificat oportuns. A més a més, també podem proveir una còpia física de les dade en suport magnètic o òptic per a la seva recuperació.

Els punts clau del servei de Còpies de Seguretat que s’ofereixen són:

SEGURETAT FÍSICA: allotjament de Còpies de Seguretat de les seves dades en Servidors de backup segurs en instal·lacions segures. Rèplica de les dades a copiar en dos servidors remots i en instal·lacions geogràficament separades.
SEGURETAT LÒGICA: doble encriptat (encriptat en origen i connexions segures per a l’enviament i recepció de les dades), i emmagatzemament en Servidors de suport remots amb discos redundants.
VERSATILITAT: possibilitat de fer Còpies completes i /o incrementals, lectura d’arxius en ús, lliure elecció d’horaris de còpia de suport i recuperació.