Destrucció de documents

El Reial Decret 1720/2007, que aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, destaca l’existència dels fitxers manuals (en paper) en front de la legislació anterior, per tal d’afavorir l’efectivitat en l’aplicació de la legislació en protecció de dades.

Aquesta regulació ha provocat que la destrucció documental hagi adquirit una gran importància que cap empresa i/o despatx professional poden obviar, per la qual cosa hem de ser conscients de la importància d’una acció correcta en la destrucció documental.

És per això, i a causa de les necessitats lògiques i de personal de les empreses, i per tal d’evitar pèrdues de temps innecessàries, existeixen empreses especialitzades que s’encarreguen de la destrucció de documents in situ, essent aquesta conforme a la legislació i totalment garantida en tot el seu procediment, com demostra el document acreditatiu que s’entrega al client amb el detall del procediment que és observat, si es desitja, pel client en efectuar-se al seu propi domicili.