Housing

El servei de Housing/Colocation o allotjament de servidors li permet allotjar un o diversos servidors que vostè posseeixi a les instal·lacions d’una empresa especialitzada a Barcelona. D’aquesta manera podrà gaudir d’avantatges com:

• Majors estalvis de personal i hardware.
• Dedicar-se al seu negoci principal.
• Allotjar els seus servidors en condicions òptimes i amb garantia de protecció davant d’incidències.