Segurdades, coneixedora de les necessitats de molts dels seus interessats en poder-lis oferir un servei que permeti la viabilitat pràctica de l’adaptació a la legislació, ofereix als seus clients la possibilitat de poder comptar amb empreses especialitzades que els permetin complir amb la llei de la forma menys gravosa possible, sense la necessitat de patir un augment de recursos i/o personal.

És per això que Segurdades posa a la seva disposició la contractació dels següents serveis:

Còpies de seguretat remotes

Allotjament de servidors

Housing

Destrucció de documents