Els serveis de consultoria que ofereix Segurdades són realitzats per professionals especialitzats, amb experiència en el sector de l’auditoria i la informàtica.

Segurdades només treballa de forma individualitzada per a cada client, ja que els seus tècnics valoren i tenen en consideració totes i cadascuna de les necessitats del mateix, el sector, volum i les seves particularitats. D’aquesta manera, e podrà garantir un excel·lent servei.

Aquest fet està garantit amb la presmissa que regeix a Segurdades: “l’objectiu primordial és la qualitat en els serveis i la plena satisfacció del client ».

I en comptar amb l’experiència, els coneixements, els procediments i un alt nivell de compromís, Segurdades posseeix una nota de diferència en front d’altres empreses del sector.

Segurdades ha obtingut el reconeixement de molts col·laboradors i és avalat al mercat gràcies als seus nombrosos projectes, tant per a l’administració pública comm privada.

Per això, Segurdades com a consultora li ofereix els seus serveis amb la finalitat de prcedir a la seva empresa a:

Adaptació a la LOPD

Adaptació a la LSSICE