Adaptació a la LSSICE

La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic estableix el règim jurídic dels serveis de la societat de la informació i de la contractació per via electrònica per als subjectes:

• Presten serveis a les xarxes de telecomunicacions.
• Les entitats que fan d’intermediàries en la transmissió de continguts per les xarxes de telecomunicacions.
• Totes aquelles empreses que realitzin comunicacions comercials per via electrònica.

Per tant, la mencionada Llei és d’obligat compliment per a totes aquelles persones, siguin físiques o jurídiques, que posseeixen una pàgina web o operen per Internet, incloent a aquelles que només utilitzen aquest mitjà electrònic per a l’enviament de correu comercial.

Segurdades, coneixedor de la xarxa de telecomunicacions i amb experiència en aquest àmbit, ofereix la possibilitat d’adequar els contractes de compra-venda en el comerç electrònic, de conformitat a les disposicions legals per tal que l’empresa operi en el marc de la legalitat.

També s’ofereixen tots aquells serveis imprescindibles per a l’adaptació legal de la pàgina web i del correu electrònic del client, que inclourà tant la redacció de les clàusules legals específiques per a cada pàgina web i correu electrònic com les recomanacions del departament jurídic de Segurdades per a la bona pràctica del client a la societat de la informació.