Despatx de Segurdades

Segurdades suposa una nova concepció de consultoria jurídica aplicada a les noves tecnologies de la informació i dels béns immaterials.

Posseeix un equip de professionals formats per juristes, auditors i informàtics, especialitzats en la seguretat de les dades de caràcter personal i en les noves tecnologies, podent així garantir un estudi integral de la situació específica de cada empresa i/o despatx professionals, oferint la solució més adient a cada cas concret.

L’equip jurídic i tècnic de Segurades troba la solució més eficaç i ràpida per poder adequar el funcionament de la seva empresa a la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal, tant des de la vessant del seus treballadors, com de clients i proveïdors; tenint sempre present la seguretat del seu sistema infomàtic.

L’objectiu de Seguradades és la plena satisfacció dels seus clients, que juntament amb la implicació del seu equip professional, garanteix la bona realització dels encàrrecs rebuts.

I com demostra la política empresarial de compromís amb el client, Seguradades disposa d’una assegurança de Responsabilitat civil, que cobreix específicament els treballs en auditoria de la LOPD i la LSSI, en cas d’enventuals sancions de l’Agencia Española/ Catalana de Protecció de Dades.

Però la màxima garantia que pot oferir Segurades als seus clients és l’extensa experiència, des de 2001, en auditories i implantacions de la LOPD i la LSSI, en diverses empresses, despatxos, consultories i administracions de tot el país, gràcies a la nostra presència en diverses comunitats autonòmes amb delegacions a Catalunya, Illes Balears, País Basc, Madrid i Comunitat Valenciana.