Skip links

Erantzukizun penal korporatiboa

Erantzukizun penal korporatiboa (Compliance)

1/2015 Lege Organikoaren bidez Zigor Kodea aldatu zenetik, edozein pertsona juridiko, edozein tamaina eta dimentsio duelarik ere, bere ekintzen edo kideen omisioen erantzule penala izan daiteke. Langile edo zuzendarien erantzukizun penal hori ez gizarteratzeko, Delituaren Prebentziorako Plana ezartzea ezinbestekoa da, legez kontrakoa egin baino lehen.

Enpresaren jarduera mota kontuan hartuta, garrantzitsua da arrisku-plana eta prebentzio penalerako plana edukitzea, hala pertsona juridikoa egon daitekeen edozein prozedura penal mota prebenitzeko.

Enpresak honako jazoera hauek frogatu ahal izan beharko ditu:

A.- Legez kontrakoa egin aurretik Delitua Prebenitzeko Plana duela.

B.-Delitua Prebenitzeko Plana egokia dela, bolumen, ezaugarri, sektore edota giza baliabideen tipologiaren arabera, hau da, bere arrisku-maparen arabera.

C.-Delitua Prebenitzeko Plan hori legez kontrakoa egitean betetzen ari zela.

SEGURdades enpresa bezeroaren Compliance Officer gisa aurkez daiteke, edo Zigor Delituaren Prebentziorako Plana ezartzeko beharrezkoa izan daiteke, eta honako puntu hauen arabera egituratuko du:

 

  • Eginkizunak prestatzea eta arduradunak izendatzea.
  • Arriskuak aztertzea.
  • Aplikatzeko plan exekutiboa.
  • Jokabide-kodea sortzea.
  • Salaketarako Kanal Etikoa sortzea.
  • Langileak prestatzea.
  • Delituaren Prebentziorako Planaren gaineko kontrola.
  • Kontsultarako zerbitzua.
  • Diziplina-sistema eta ereduaren funtzionamendua aldizka egiaztatzea.