Skip links

Avís legal

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), SEGURDADES, S.L. manifesta que el domini www.segurdades.com és propietat de SEGURDADES, S.L., amb CIF B-43706498, i amb domicili al C/ Castells, 6, CP 43800, de Valls (Tarragona).

Que SEGURDADES, S.L. consta inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tomo 1829, Llibre 0, Secció 8, Full T-25718.

SEGURDADES, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, SEGURDADES, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de SEGURDADES, S.L. estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de SEGURDADES, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de SEGURDADES, S.L. o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de SEGURDADES, S.L.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la  normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades, a traves del formulari de contacte,  siguin incorporades en un fitxer denominat Contactes responsabilitat de SEGURDADES, S.L., i seu social al C/ Castells, 6, CP 43800, de Valls (Tarragona).

La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.  

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al C/ Castells, 6, CP 43800, de Valls (Tarragona). O bé per correu electrònic a info@segurdades.com.

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de SEGURDADES, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per SEGURDADES, S.L., per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de SEGURDADES, S.L. l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de SEGURDADES, S.L.

SEGURDADES, S.L. no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software es gravat. SEGURDADES, S.L. posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

AVIS COOKIES

 

Avis en capes:

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir estadístiques dels usuaris.. Més informació aquí.”

Avis per cookies

Els hi informen que per un bon funcionament de la web fundacioxarxa, propietat i responsabilitat de Fundació Privada Catalana Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya, el sistema de navegació  utilitza algunes dades de navegació (“Cookies”) per poder oferir un servei més acurat als usuaris de la web.

Les “Cookies” són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot recollir l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-se al lloc web, l’adreça URL de la pàgina web demanada, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l‘usuari. Aquesta informació només recull per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web.

Fundació Privada Catalana Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya en la seva web només utilitza “cookies” de tercers del servei de Google Analytics; que es un servei d’estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l’equip de l’usuari per obtenir  informes sobre l’activitat de l’aplicació; emmagatzema la informació recollida per les “cookies” en servidors als Estats Units.

En tot cas, en el supòsit que es captin dades de caràcter personal i en aquest cas, només l’adreça ip d’accés; en virtut de la  normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ens autoritza a que les dades personals que s’obtenen siguin incorporades en un fitxer denominat Marketing  responsabilitat de Fundació Privada Catalana Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya, i seu social a domicili a Martí Diez, n. 7, 3er, 08224 Terrassa (Barcelona)

La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar les dades que s’obtenen de la interactuació dels usuaris en aquesta plana . Aquestes dades son trameses per les empreses gestores i seran conservades d’acord a l’estipulat.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en  domicili a Martí Diez, n. 7, 3er, 08224 Terrassa (Barcelona) o xxx@xxx.com.

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades.

S’informa l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada de què disposi, i per tant ho farà totalmente de forma anonimitzada..

Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar la següent adreça:

http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/

http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

https://vimeo.com/cookie_policy

En qualsevol cas, el usuari pot habilitar l’opció del seu propi sistema de navegació per tal de no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas Fundació Privada Catalana Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya pugui ser responsable de que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquesta web no funcionin correctament.

Si és desitja més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabitar-les segons el seu sistema de navegació pot consultar els següents links: www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1


A  més a més  també pot des habilitar les cookies des de el propi navegador utilitzat en el seu dispositiu, essent els passos els següents:  

– Microsoft Internet Explorer, en la opció de Eines Opcions de Internet Privacitat Configuració.

– Firefox, en la opció de Eines Opcions Privacitat Cookies.

– Chrome: Configuració opcions avançades Privacitat Configuració de contingut.

– Safari: Preferencies Seguretat

En cas contrari, i havent informant Fundació Privada Catalana Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya de l’ ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat inhabilitades implica que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites.

En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot dirigir a Fundació Privada Catalana Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya a traves dels seus mitjans d’atenció al públic

 

Les informamos que utilizamos cookies permanentes de terceros para obtener información sobre la navegación de los usuarios que visitan nuestra web. Más información aquí

ACEPTAR
Aviso de cookies