Skip links

La firma

ORIGEN, DES DEL 2001

Història

Davant la necessitat de donar cobertura en matèria de protecció de dades a diferents clients de les empreses, Xavier Cabré economistes i Infordisa, es crea un despatx especialitzat en aquesta matèria el darrer trimestre del 2001, SEGURdades SL.

Des del 2001, la qualitat de servei i formació del personal, advocats, docents, enginyers telecomunicacions… han estat peces clau pel creixement i desenvolupament de SEGURdades, fent d’aquesta manera, realitat l’obertura de les noves instal·lacions l’any 2009 i des d’on actualment s’ofereixen tots els serveis, el creixement i ampliació del portafoli de serveis, de la cartera i sobretot la confiança dels nostres clients.

OBJECTIU, UN SERVEI DE QUALITAT

Missió

Amb l’ampliació del portafoli de serveis, també s’ha ampliat progressivament els objectius a cobrir dels nostres clients, actualment, l’objectiu principal de SEGURdades És consolidar-se com a despatx de consultoria jurídica de referència pels seus clients, no només en legislació referent a Protecció de Dades, també en referència Responsabilitat Penal Corporativa i Transparència.

La missió principal és garantir un servei jurídic de qualitat, com a consultor extern o de reforç al Dep. Jurídic del nostre client

Equip de professionals

Servei jurídic de qualitat