Skip links

Altres serveis

LPBCyFT, DRILL,CHEMIST & FIRE - DC&F

LPBCyFT, per a tots els subjectes obligats de donar compliment a la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, les obligacions que han de cobrir i que SEGURdades posa a la seva experiència i pràctica a disposició són:

 

  • Alta al SEPBLAC
  • Creació i nomenament de l’Òrgan de control Intern
  • Creació del Manual de PBCyFT
  • Formació als treballadors
  • Examen anual per expert extern.

 

DRILL,CHEMIST & FIRE – DC&F, és un protocol de destrucció de la informació magnètica desenvolupat per SEGURdades, l’avantatge principal respecte a d’altres formes de destrucció és bàsicament l’entrega del certificat de destrucció, així com el seu cost, econòmic i assumible per a qualsevol empresa.

 

El certificat s’obté gràcies a un procediment estandarditzat que garanteix la total destrucció de la informació continguda, els tres passos principals del procés i que queden acreditats en la documentació entregada són:

 

  • Recollida segura de les unitats.
  • Perforació de la unitat a destruir en diferents parts.
  • Elevació a més de 600ºC a l’interior de la unitat.
  • Bany químic corrosiu.
  • Entrega del certificat.