Skip links

Garanties

Garanties

Segurdades

  • Cartera de clients: tenim més de 4.00 clients, essent molts d’ells amb una antiguitat superior a 10 anys.
  • Especialització: consultoria jurídica amb diversos llicenciats en dret especialitzats en noves tecnologies.
  • Professionalitat: atenció  per persona que disposa dels coneixements suficients per poder resoldre la consulta de forma correcte. Per aquest motiu disposem d’una pòlissa de responsabilitat civil.
  • Experiència: ens dediquem a  protecció de dades des del 2001.
  • Immediatesa i Eficàcia: els nostres clients poden contactar amb  nosaltres els 365 dies, les 24 hores del dia.
  • Proximitat : tracte directe amb el consultor tècnic- jurídic que coneix el seu expedient.
  • Modernització: disposem d’una plataforma de gestió dels expedients, donat accés al propi client al seu expedient.
Servei